Výsledky vyhľadávania pre Človek bez prislusnosti

APATRIDA bezdomovec, človek bez štátnej príslušnosti, apolita
APOLIT človek bez štátnej príslušnosti, (i APATRIDA, APOLITA)
APOLITA bezdomovec, človek (osoba) bez štátnej príslušnosti, apatrida
APOLITA človek bez štátnej príslušnosti, (i APATRIDA, APOLIT)