Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Človek kon

ALKOHOLIK nadmerný konzument alkoholických nápojov, človek závislý na alkohole
ANTROPOKINETIKA veda o motorike človeka, o pôvode, vývoji a zákonitostiach jeho fyzických zmien
ANTROPOLÓGIA náuka o človeku, o pôvode, vývoji a zákonitostiach fyzických zmien človeka, o vývoji ľudských plemien, výskum postavenia človeka vo svete, výskum malých, uzavretých systémov
ASOCIÁL človek bez sociálneho cítenia, sociálne nezaradený, konajúci proti
ASOCIÁL človek bez sociálneho cítenia, sociálne nezaradený, konajúci proti záujmom spoločnosti, bezohľadný, nespoločenský človek, tulák, príživník (hovor.)
ASOCIÁLNY konajúci proti spoločenským záujmom, človek bez sociálneho cítenia
AUTOMATIZÁCIA zavádzanie a používanie moderných výrobných procesov, v ktorých človek len kontroluje automatmi vykonávané operácie, samočinné uskutočňovanie mechanických pohybov, prechod od vedomej činnosti k samovoľnej, ustálenie jazykového prostriedku
BILETÁR uvádzač, človek kontrolujúci vstupenky
DAIMONIÓN vnútorný hlas v človeku, hlas svedomia, rozumu, hlas boží, mravný zákon
DISPONENT obchodný splnomocnenec, konateľ, človek oprávnený viesť jednania a uzatvárať zmluvy menom firmy