Výsledky vyhľadávania pre Človek zručný

HOMO HABILIS najstarší druh človeka, človek zručný
RUTINÉR šikovný, zručný, skúsený, svoje remeslo dobre ovládajúci človek