Výsledky vyhľadávania pre Čo zast

ABA čoby (zastar.)
ABLEGÁT vyslancov zástupca (zastar.)
AGENTI obchodní zástupcovia
ACHÝLIA nedostatok žalúdočnej šťavy, zastavenie jej vylučovania
ANACHRONIZMUS čo odporuje danej dobe, čo je zastaralé, časovo nevhodné, kladenie osoby, javu alebo udalosti do inej doby než patrí, prežitok
ANTIKVOVAŤ urobiť niečo zastaralým
ANTIOXIDÁCIA opatrenia spomaľujúce alebo zastavujúce okysličovacie procesy pri výrobe alebo skladovaní látok
ANÚRIA zastavenie tvorby a vylučovania moču, anuréza
ANÚRIA zastavenie vylučovania moču (lek.)
ASYSTOLIA nedostatočné sťahovanie srdcového svalu, zástava srdcovej činnosti