Výsledky vyhľadávania pre Črtá

CAUSERIE zábavná, vtipná črta (v novinách)
ČIARA črta
ČRTAL načrtával
DOMINANTA vedúca črta kompozície
KONTÚRA črta
LÍNIA črta tváre
RYS črta
RYS črta tváre
SKICA náčrt, nákres, zbežný záznam výtvarníka, črta
SKICOVAŤ načrtávať