Výsledky vyhľadávania pre Črta

CAUSERIE zábavná, vtipná črta (v novinách)
ČIARA črta
DOMINANTA vedúca črta kompozície
KONTÚRA črta
LÍNIA črta tváre
RYS črta
RYS črta tváre
SKICA náčrt, nákres, zbežný záznam výtvarníka, črta
SKICOVAL načrtával
SKICOVAŤ načrtávať