Výsledky vyhľadávania pre Čuk

AFINÁDA surový cukor očistený od sirupu
ALDÓZA cukor s aldehydovou skupinou v molekule, druh cukru (chem.)
ALIT jednoduchý cukor opticky inaktívny, hexit
AMINOCUKOR derivát cukru (chem.)
AMYLÁZA enzým vyvolávajúci štiepenie škrobu na jednoduchšie cukry
AMYLOFILNÁ RASTLINA rastlina asimiláciou vytvárajúca v listoch škrob, ktorý sa mení na cukor
AMYLÓZA vo vode rozpustná zložka cukru, polysacharid
ANADYR metropola (stredisko) Čukotky
ANADYR ruská rieka, rieka v Rusku (čukotská), sibírsky veľtok, rieka na Čukotke
ANTIDIABETIKUM prostriedok upravujúci hladinu cukru v tele