Výsledky vyhľadávania pre čásť omše

ANAFORA hlavná časť omše
GRADUÁLA časť omše medzi epištolou a evanjéliom
KONSEKRÁCIA posvätenie, svätenie, súčasť katolíckej omše, tzv. premena
KRÉDO vyznanie viery, presvedčenie, viera, názor, časť katolíckej omše
LAVABO časť katolíckej omše po obetovaní
OFERTÓRIUM časť katolíckej omše, tzv. obetovanie