Výsledky vyhľadávania pre čísel

ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, koptické označenie božstva
ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, mystické číslo gnostikov
ALGEBRAICKÝ súvisiaci s algebrou, najčastejšie v zmysle nahrádzania čísel písmenami
AMBO výhra dvoch čísel v lotérii
ARITMOLÓGIA mystická číselná náuka, symbolika pripisujúca číslam magickú moc
ARITMOMANTIA predpovedanie budúcnosti podľa čísel
BOZÓN častica s celočíselným spinom
BOZÓN vo fyzike každá častica s celočíselným spinom, napr. fotón, gluón, kaón, pión, gravitón
ČÍSLO číselne vyjadrený počet, numero
FERMIÓN vo fyzike častica s poločíselným spinom napríklad leptón, kvark, barión