Výsledky vyhľadávania pre čaj po angl

POLICE policajný, po anglicky
SUPERINTENDANT vedúci, kontrolór, inšpektor, dozorca, náčelník, evanjelický duchovný dozorca nad viacerými zbormi, policajná hodnosť v Anglicku
ŠERIF v Anglicku a v USA správny úradník so súdnou a policajnou právomocou
TEA čaj, po anglicky
TROOP anglický policajt (Arthur, 1914-2000)
USUAL obyčajne, po anglicky
USUAL obyčajný, normálny, bežný, po anglicky
WALK kráčaj, po anglicky