Výsledky vyhľadávania pre čakáte l

AŠPIRANT uchádzač, čakateľ, kto sa pripravuje na vedeckú prácu
ELÉV žiak, čakateľ na miesto, odchovanec
ELÉV žiak, odchovanec, čakateľ, chovanec učilišťa, začiatočník
ELÉVKA čakateľka
KADET začiatočník, nováčik, kedysi dôstojnícky čakateľ, žiak vojenskej dôstojníckej školy, krasokorčuliarsky skok
KANDIDÁT čakateľ, uchádzač, náhradník
KANDIDÁT čakateľ, uchádzač, náhradník, vedecká hodnosť kandidáta vied, skr. CSc.
NOVIC rehoľný čakateľ, čakateľ rehoľného rádu, čakateľ do rehole
NOVICI čakatelia na prijatie do rehole