Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre časť , dieľ

ALIKVOTNÝ pomerný, úmerný podielu, obsiahnutý bezo zvyšku, pripadajúci na určitú časť celku
ARCHITEKTONIKA umelecké znázornenie konštrukcie stavby, umelecká skladba diela, veda o stavebnom umení, súčasť architektúry
ATELIÉR dielňa, najčastejšie umelecká, krytý priestor na nakrúcanie filmov
ČLÁNOK diel, časť, čiastka, zložka, súčasť celku
FRACTIO frakcia, diel, podiel, časť
FRAGMENT zlomok, časť, diel, neúplný zvyšok
INGREDIENCIA prísada, súčasť diel
KASKÁDA stupňovitý vodopád, sústava spojenia častí rôzneho väčšieho celku, sústava vodných diel na jednom vodnom toku, niekoľko prístrojov v sérii, artistická produkcia skokov, premetov a pádov
KUS časť celku, diel
KVÓTA stanovený počet, podiel, pomerná časť