Výsledky vyhľadávania pre časť areálu

ABATON časť chrámového okrsku neprístupná nezasväteným, nezasväteným neprístupná časť chrámového areálu
ARELA časť areálu (biol.)
ARELA časť areálu rastliny, ohraničená časť rastliny