Výsledky vyhľadávania pre časť biocenóz

EKOTÓN hraničná časť medzi dvomi biocenózami, napr. okraj lesa, prechodné pásmo medzi rastlinnými alebo živočíšnymi spoločenstvami
ZOOCENÓZA časť biocenózy tvorená populáciami živočíšnych druhov, spoločenstvo živočíchov v krajine