Výsledky vyhľadávania pre časť ciastka

ČLÁNOK diel, časť, čiastka, zložka, súčasť celku
OPLEN otáčavý rám na vagóne, súčiastka voza, otáčavá časť voza (odb.)
PARS čiastka, časť (po latinsky, lek.)
SÚČASŤ časť, súčiastka