Výsledky vyhľadávania pre časť ciev

HADRÓM drevná časť cievneho zväzku rastlín
KATÉTER cievka, hadička na odvádzanie tekutín z tela, najčastejšie moču, cievkovač
LEPTÓM lyková časť cievneho zväzku rastliny
XYLÉM časť cievneho zväzku