Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre časť jaV

APOKALYPSA hrozné zjavenie, podľa jednej časti biblie, koniec sveta, katastrofa
BIOAKUSTIKA náuka o zvukových a hlasových prejavoch živočíchov, súčasť biológie
CETUNA časť Bzince pod Javorinou
DANA Slnkobohyňa. Jej spojitosť so slnkom je v jej zjave (zlaté vlasy, biele telo) a takisto v jazdí na zlatom vozíku (častá metafora slnka u Slovanov)
EXPOZÍCIA úvodná časť prejavu, v ktorej sa zvyčajne hovorí o kontexte problematiky
HARLEKÝN komická postava talianskej improvizovanej komédie, záves kryjúci hornú časť javiska, sladký zákusok s dvojfarebnou šľahačkou
HELIOGEOFYZIKA náuka o závislosti geofyzikálnych javov od slnečnej činnosti, súčasť geofyziky
HOMOGAMIA jav pri pohlavnom rozmnožovaní, keď sa častejšie vyhľadávajú partneri so zhodnými vlastnosťami alebo zhodným genotypom, súčasné dozrievanie tyčieniek aj blizien u obojpohlavného kvetu
INDUKCIA úvod uvedenie postup od zvláštneho k všeobecnému úsudok smerujúci od jednotlivého ku všeobecnému vektorová veličina charakterizujúca elektrické magnetické alebo elektromagnetické javy vzniknuté vložením látky do takéhoto poľa v biológii súčasť proce
KRYOGENETIKA časť fyziky zaoberajúca sa javmi prebiehajúcimi pri veľmi nízkych teplotách, spravidla kvapalného hélia