Výsledky vyhľadávania pre časť púšte

DELEATUR nech je vypustené, vyškrtnuté (korektúrne znamienko pre zrušenie časti textu)
EKUMÉNA obývaná časť púšte
ELIZE vypustenie hlásky, najčastejšie na konci slova
ELÍZIA vypustenie hlásky, najčastejšie na konci slova
SERIR štrkovitá časť púšte Sahara, kamenná časť Sahary
SERITY časti púšte
SOLVATÁCIA obalenie častíc rozpustenej látky molekulami rozpúšťadla