Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre časť textu

ATETÉZA prehlásenie časti textu alebo celého diela za neplatné
DELEATUR nech je vypustené, vyškrtnuté (korektúrne znamienko pre zrušenie časti textu)
HAPLOGRAFIA chyba opisovača textov, napr. vynechanie časti textu, preskočenie riadku a pod.
ODSEK samostatná časť textu
RIADOK časť textu
RIADOK rad písmen v rovnakej výške, časť písaného textu
STAŤ časť textu
ÚRYVOK časť textu
VETA časť textu
VETY časti textu, spojené slová