Výsledky vyhľadávania pre časť ucne

ARZA časť neprízvučnej stopy z básní, neprízvučná časť stopy, ľahká časť taktu
DIGGER účastník revolučného hnutia v Anglicku v 17. storočí (hist.)
HLAVEŇ časť ručnej strelnej zbrane
SMOTANA najtučnejšia časť mlieka