Výsledky vyhľadávania pre časťy

ABREVIATÚRA tvorenie slov skracovaním, skracovanie častých slov v starých rukopisoch a tlačiach
ABSENTÉR kto často a bezdôvodne vymeškáva prácu, človek s častými absenciami
ABSENTÉR kto často neodôvodnene zameškáva prácu, človek s častými absenciami
AFÉRISTA častý účastník škandálov, afér, ich pôvodca
KOPIÓZNY bohatý, početný, častý, hromadný, vyskytujúci sa vo veľkom množstve
OFT častý, po nemecky