Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre časovo

AKTUÁLNY časový, súčasný, časovo naliehavý, práve prebiehajúci
ANACHRONIZMUS čo odporuje danej dobe, čo je zastaralé, časovo nevhodné, kladenie osoby, javu alebo udalosti do inej doby než patrí, prežitok
ASYNCHRÓNNY nesúdobý, časovo nesúhlasný, rozdielny v tempe
ATEMPORÁLNY bez časovej dimenzie, gnómický, časovo neurčený, mimočasový
HARMONOGRAM grafické zobrazenie plánovaných úloh v časovom rozvrhu
CHRONOBIOLÓGIA veda o časovo podmienených biologických zmenách
CHRONOLOGICKÝ časovo následný, zoradený podľa časového priebehu
KOLIDOVAŤ zrážať sa, krížiť sa, stretávať sa, časovo spadať do jedného obdobia, časovo si prekážať
NEDLHO časovo krátko