Výsledky vyhľadávania pre častejší

ADENOVÍRY živočíšne vírusy vyvolávajúce infekčné choroby, najčastejšie dýchacej sústavy
AKROCYANÓZA zmena farby niektorých častí tela, najčastejšie prstov a uší, do fialova, príčinou je ich nedostatočné prekrvenie
ALASTÓR najčastejšie meno démona pomsty
ALGEBRAICKÝ súvisiaci s algebrou, najčastejšie v zmysle nahrádzania čísel písmenami
ALMUŽNA malý dar chudobnému, najčastejšie peňažný
ALPÍNUM záhradná skalka najčastejšie z nízkych vysokohorských rastlín, alpínok
AMERIKANIZMUS americký spôsob života, jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny
ANGORIZMUS zbujnenie a zjemnenie srsti niektorých domácich zbierat, najčastejšie králikov
ATELIÉR dielňa, najčastejšie umelecká, krytý priestor na nakrúcanie filmov
BABYLON zmätok, najčastejšie jazykový, bludisko