Výsledky vyhľadávania pre častica ale

ANTIBARIÓN elementárna častica alebo mikroobjekt, ktorý je antičasticou vo vzťahu k bariónu
SUSPENZIA dočasný odklad, odročenie, spravidla len dočasné pozbavenie úradu alebo funkcie, kvapalina s jemne rozptýlenými tuhými časticami