Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre často l

ABSENTÉR kto často a bezdôvodne vymeškáva prácu, človek s častými absenciami
ABSENTÉR kto často neodôvodnene zameškáva prácu, človek s častými absenciami
ABSOLUTIZÁCIA absolutizovanie, nadradzovanie nad podmienky, dodanie charakteru absolútnosti niečomu, zovšeobecňovanie, často neoprávnené
ACETÓN bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)
ALKALOID dusíkatá zásaditá látka so silným, často jedovatým účinkom na ľudský organizmus, látka rastlinného pôvodu
AMPELIT bituminózne alebo uhoľné bridlice, často pyritické
ANENCEFÁLIA narodenie dieťaťa s nevyvinutou mozgovou časťou hlavy
BEHAL často bežal
BENZEDRÍN prostriedok proti vyčerpaniu a ospalosti, často používaný ako droga alebo doping, amfetamín
BETLEN sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania v Kráľovskom Uhorsku na území dnešného Slovenska jeho ozbrojené vystúpenie bolo sčasti súčasťou tridsaťročnej vojny viedol aktívnu protestantsky orientovanú zahraničnú politiku (Gabriel 1580-1629)