Výsledky vyhľadávania pre červena sa

BAUXIT červená usadená hornina s obsahom kremičitanov železa a oxidov železa a hliníka, najdôležitejšia hliníková ruda
HANBIŤ SA červenať sa pýriť sa
KRV červená tekutina, obsah ciev a žíl
LAKMUSOVÝ PAPIERIK filtračný papier impregnovaný lakmusovým roztokom, ktorý sa pri ponorení do kyseliny sfarbí do červena a pôsobením zásad do modra
PÝRI SA červená sa
RDEL SA červenal sa (bás.)
RDELI SA červenali sa (bás.)
RDIE SA červená sa (bás.)
ZAPÝRI hanbou sa začervená