Výsledky vyhľadávania pre český šachista Vlastimil

HORT český, neskôr nemecký šachista Vlastimil (1944)
JANSA český šachista a šachový spisovateľ (Vlastimil, *1942)