Výsledky vyhľadávania pre česka republika skratka

ČR Česká republika (skr.)
ČSFR Česká a Slovenská federatívna republika (skr.)