Výsledky vyhľadávania pre čin po nemecky

ANLASS príčina, po nemecky
DEUTSCH nemčina, po nemecky
EFFEKT účinnosť, po nemecky
EFFEKT účinok, po nemecky
GERBEN vyčíňať, po nemecky
GÖRING nemecký letec, politik, predseda ríšskeho snemu, zakladateľ Gestapa, minister letectva, vrchný veliteľ Luftwaffe, Ríšsky maršal a vojnový zločinec (Hermann, 1893-1946)
JÖCKEL nemecký nacistický politik a vojnový zločinec (Heinrich, 1898-1946)
KREBS nemecký politik, vojnový zločinec (Hans, 1888-1947)
KUCH (kucheň)názov koláča rozšíreného v oblasti Spiša, Šariša, Zamaguria a na strednom Slovensku v lokalitách s nemeckým osídlením. Kuch sa piekol najmä na Vianoce, krstiny a svadbu. Pôvod slova pochádza z nemčiny.
REISIG raždie, čečina po nemecky