Výsledky vyhľadávania pre činská miera

CATI čínska hmotnostná miera
ČING čínska plošná miera (6,14 hektára)
FEN staršia čínska dĺžková miera
HO čínska objemová miera
HU čínska objemová miera
MU čínska plošná miera
PU čínska dĺžková miera
SHIK objemová miera v Číne, čínska objemová miera
ŠAO čínska objemová miera
ŠI čínska hmotnostná miera