Výsledky vyhľadávania pre čistý roztok

KLÉR roztok prebieleného cukru vo vode alebo v čistých rafinádnych sirupoch, katolícke duchovenstvo, klérus