Výsledky vyhľadávania pre čistý si

KLÉR roztok prebieleného cukru vo vode alebo v čistých rafinádnych sirupoch, katolícke duchovenstvo, klérus