Výsledky vyhľadávania pre čistiť vodou

OMYŤ očistiť vodou, obmyť
OPRAŤ očistiť vodou, očistiť praním
PRAŤ čistiť vodou, čistiť praním, čistiť vo vode a mydlom textílie
UMYŤ očistiť vodou