Výsledky vyhľadávania pre člen rehole

BARNABITKA členka prísnej rehole
BARNABITKA členka prísnej rehole, opustená, mlčanlivá žena
KAPUCÍN člen mníšskej rehole
MINORITA člen katolíckej rehole, františkán
SPOLUBRAT člen tej istej rehole