Výsledky vyhľadávania pre človek,

ABDERITA zaostalý, obmedzený človek, obmedzenec, kocúrkovčan, malomeštiak, tiež abderita
ADAM prvý muž (bibl.), druh Evy, prvej ženy, prvý človek, praotec (bibl.)
ALOCHTÓN jedinec (človek, rastlina, živočích) pochádzajúci z iného miesta
AMERIKA slangový výraz pre výrobok vyrobený v Amerike, napr. cigarety amerikán človek, ktorý odišiel za prácou do Ameriky, krasokorčuliarska figúra prti jazde dozadu
AMERIKÁN človek, ktorý odišiel za prácou do Ameriky, krasokorčuliarska figúra pri jazde dozadu
ANALFABET človek, ktorý nevie čítať a písať, nevzdelanec, primitív, zaostalý človek
ANALYTIK odborník v analytike, odborník rozborov, človek, ktorý sa profesionálne zaoberá analyzovaním napr. politickej situácie
ANDROID umelý človek, robot napodobňujúci človeka
ANTIKRIST odporca Krista, neznaboh, v prenesenom význame veľmi zlý človek, ancikrist, diabol (náb.)
ASOCIÁL človek bez sociálneho cítenia, sociálne nezaradený, konajúci proti záujmom spoločnosti, bezohľadný, nespoločenský človek, tulák, príživník (hovor.)