Výsledky vyhľadávania pre čnel

APOFÝZA výčnelok na kosti (lek.)
APOFÝZA výčnelok na kosti, výbežok rudnej žily do susednej horniny
APSIS polkruhový výčnelok stavby - apsida
BLIZNA horná časť čnelky
BLIZNA horná časť čnelky kvetu
BLIZNA horná časť čnelky na kvete
DUŽEL mocnel
DUŽEL mocnel (zried.)
EMINENCIA v medicíne doplnok, výčnelok, titul kardinála katolíckej cirkvi
ENDEMICKÝ zdomácnelý, miestny, vyskytujúci sa trvale na mieste pôvodu, opak ekdemického