Výsledky vyhľadávania pre čo do času

AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy
ROK 365 dní, 12 mesiacov, jednotka času, časové obdobie