Výsledky vyhľadávania pre črty

ČRTAL robil črty, kreslil
ČRTALO robilo črty
ČRTAŤ robiť črty
NATURALIZMUS umelecký smer z konca 19. storočia zobrazujúci skutočnosť často až prehnane podrobne, najmä jej negatívne črty, názor na výlučnosť, oduševnelosť prírody
ŤAHY črty, čiary