Výsledky vyhľadávania pre Ľudí na

AD POPULUM demagógia, odvolávanie sa na egoizmus a predsudky ľudí
AD POPULUM k ľudu, demagógia, odvolávanie sa na egoizmus a predsudky ľudí
ADPOPULUM demagógia odvolávanie sa na egoizmus a predsudky ľudí
ALBINIZMUS čiastočný alebo úplný vrodený nedostatok pigmentu v pokožke zvierat aj ľudí, nedostatok chlorofylu v rastlinách
ANANKASTI ľudia postihnutí anankazmom
ANÓMIA stav rozkladu sústavy individuálnych a spoločenských hodnôt, neschopnosť spomenúť si na mená ľudí alebo názvy vecí
ASTROLÓGIA hľadanie vzťahov a súvislostí medzi postavením kozmických telies a prebiehajúcimi aj budúcimi dejmi na určitom mieste Zeme, názor, že hviezdy určujú osudy ľudí a krajín, majú vplyv na človeka
BABYLON zmätok, najčastejšie jazykový, bludisko
BACILONOSIČI ľudia prenášajúci bacily
BANDA protispoločenská skupina ľudí, zberba