Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Ľud po nem

ANDERS významný nemecký kultúrnokritický a spoločenskokritický filozof, ktorý reflektoval predovšetkým atómové ohrozenie a možné zničenie ľudstva a bojoval proti nemu (Günther, 1902-1992)
BEETHOVEN nemecký skladateľ viedenskej klasiky flámskeho pôvodu a jeden z najvýznamnejších skladateľov v dejinách hudby (Ludwig van, 1770-1827)
CZECH česko-nemecký sociálno-demokratický politik (Ludwig, 1870-1942)
EICHEL žaluď, po nemecky
FEUERBACH nemecký filozof, mladohegelovec, jeden z iniciátorov antropologizmu (Ludwig Andreas, 1804-1872)
GRIMM nemecký právnik, jazykovedec, lexikograf, spoluzakladateľ germanistiky, spisovateľ a zberateľ ľudových rozprávok (Jacob, 1785-1863)
HOSPITAL nemocnica, špitál, stredoveký ústav pre chorých, chudobných a starých ľudí, útulok pre pocestných, hospic
CHIROLÓGIA posunková reč, reč hluchonemých ľudí
KAAS nemecký politik (Ludwig, 1881-1952)
KLEIST nemecký poľný maršal (Paul Ludwig Ewald von, 1881-1954)