Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ľad,

ABAŽÚR šikmé okno, ktoré prepúšťa svetlo zhora, ale zamedzuje výhľad, šikmé okno pod stropom
ANARCHIA bezvládie, chaos, spoločenský rozklad, zmätok, porušenie spoločenského poriadku
ANSICHT náhľad, po nemecky
ANTAGONIZMUS nezmieriteľný, protiklad, protichodnosť, rozpor
ANTECEDENCIA predpoklad, podmienka, to, čo predchádza, proces zarezávania rieky do zdvíhajúceho sa podložia, prevládajúci vplyv jedného z predkov na genotyp jedinca
ANTINÓMIA rozpor medzi dvomi správnymi názormi, ktoré sa však navzájom vylučujú, protiklad, paradox
ANTITÉZA protiklad, výrok popierajúci iný výrok
ARCHÉ prvopočiatok, prazáklad, prvotný princíp (filoz.)
ARZENÁL zbrojný závod alebo sklad, výzbroj, zásoba bojových prostriedkov, prístavná konštrukcia na opravu a stavbu vojnových lodí
ASPECT výhľad, po anglicky