Výsledky vyhľadávania pre ľavo

ALOPÉCIA vypadávanie vlasov, holohlavosť, plešatosť, lysina
AMERLING český pedagóg a lekár, filozof (Karel Slavoj, 1807-1884)
AMNESTIA hromadné odpustenie trestného stíhania alebo trestu milosťou udelenou hlavou štátu
AMONIT druh vyhynutých hlavonožcov
AMONIT predhistorický hlavonožec
ANDROCEFÁLIA zobrazenie zvieracieho teľa s ľudskou hlavou
ANDROKEFÁLIA zobrazenie zvieracieho tela s ľudskou hlavou, napríklad kentaur
ARGONAUT osemramenný hlavonožec, účastník bájnej plavby za zlatým rúnom, moreplavec
AROGANCIA hrubosť, drzosť, nadutosť, spupnosť, domýšľavosť, bezočivosť, bezočivá povýšenosť
ASKAREL transformátor s nehorľavou kvapalinou