Výsledky vyhľadávania pre Řednik

BODKOČIARKA stredník semikolón
INTERCEDENT dlžný ručiteľ, rukojemník, prostredník
MÉDIUM prostredie, prostredník, sprostredkovateľ
PARLAMENTÁR vyjednávač medzi bojujúcimi stranami, hovorca, prostredník medzi spornými stranami, člen parlamentu
SIMARGL Je prostredníkom medzi svetom Bohov a zemou (ľudmi). Je zobrazovaný v podobe okrídleného psa, tzv. gryfina