Výsledky vyhľadávania pre Šíky

ASPENS osiky, po anglicky
BEETHOVEN nemecký skladateľ viedenskej klasiky flámskeho pôvodu a jeden z najvýznamnejších skladateľov v dejinách hudby (Ludwig van, 1770-1827)
BRNO mesto, ktoré má erb dva červené a dva biele pásiky
KANÁDA indický filozof, legendárny systematizátor vaišéšiky (6.-5. stor. pred Kr.)
LAMETY staniolové pásiky
MEDEA dráma Nefróna zo Sikyóna
PÁSY pásiky
VOJE šíky