Výsledky vyhľadávania pre Šíp

AMOR boh so šípom
ANČAR šípový jed získavaný z tropického stromu upas
BAGÚN druh rýchlorastúcej ošípanej
BAKON druh ošípanej, ošípaná chovaná pre prerastenú (anglickú) slaninu, druh ošípaných
BERNSTEIN francúzsky/ukrajinský šachista a právnik židovského pôvodu (Ossip, 1882-1962)
BOGOMOLOV ruský spisovateľ, píšuci najmä vojnovú literatúru (Vladimir Osipovič, 1926-2003)
BOŠKOVIČ chorvátsky matematik, astronóm, fyzik a filozof (Ruder Josip, 1711-1787)
BRAV vyrezaný samec svine, kŕmna ošípaná
BRAVY kŕmne ošípané
DIVIAK divá sviňa, druh divo žijúcej ošípanej