Výsledky vyhľadávania pre Šľahá expresívne

ŠIBE šľahá (expr.)
ŤASÁ šibe, šľahá (expr.)
TASÁ šľahá (expr.)
TASAJME šľahajme (expr.)
TASAL bil, šibal, šľahal (expr.)
TASAL šľahal (zast., expr.)
TASALA šľahala (expr.)
TASALA šľahala prútom (expr.)
TASALA šľahala, šibale - expr.
TASÁŠ šľaháš (expr.)