Výsledky vyhľadávania pre ŠP

A hudobný tón, spojka, krátka samohláska
A CAPPELLA skladba zborového spevu bez inštrumentálneho doprovodu
A CAPPELLA spev bez sprievodu nástrojov
A ČO spojka (nech aj)
À LA na spôsob (kniž., zastar., z francúzštiny)
À LA predložka s nominatívom - na spôsob
À LA tak ako, na spôsob, podľa
À LA tak ako, na spôsob, podľa
À LA BAISSE špekulácia na pokles kurzu cenných papierov na burze
Á LA BAISSE špekulácia na pokles kurzu cenných papierov na burze, tiež á la baise