Výsledky vyhľadávania pre Šach postavenie

BATÉRIA postavenie dvoch alebo viacerých líniových figúr rovankej farby na jednej línii, na ktorej všetky pôsobia (šach.)
OPOZÍCIA postavenie dvoch kráľov na línii v koncovke alebo v štúdii, ak je medzi nimi nepárny počet polí (šach.)
ULT postavenie v exošachu
ULT šachová pozícia, vyhraté postavenie v šachu