Výsledky vyhľadávania pre Šaty knižne

HÁV šaty, odev, oblečenie (kniž., hovor.)
HÁVY šaty (kniž.)
RÚCHO šaty (kniž.)
ŠAT oblečenie, rúcho, šaty, odev (bás., kniž.)