Výsledky vyhľadávania pre Šika

ALKALOID dusíkatá zásaditá látka so silným, často jedovatým účinkom na ľudský organizmus, látka rastlinného pôvodu
AMID organická aj anorganická zlúčenina obsahujúca aminoskupinu – NH2, dusíkatý derivát organických kyselín
AMID zlúčenina dusíka
AMIDÍN derivát uhľovodíkov, dusíkatá organická zlúčenina
AMÍN dusíkatá látka
AMINOSKUPINA dusíkatá atómová skupina pre amíny
AMONIAK zlúčenina dusíka s vodíkom
ASPEN osika, po anglicky
AZID soľ kyseliny azidovodíkovej, zlúčenina dusíka s kovom
AZOIMID zlúčenina dusíka s vodíkom, kyselina azidovodíková